Log on
Main page Graphics Photography Music & Audio Audio Plugins Video Tools Web Design Documents Space Astro Amiga Funny Surreal Gallery Links & Contact
Garble
Aoccdrnig to rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer is at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by it slef but the wrod as a wlohe.

En viskdenbaleig unsdelrøgese lavet af et untivseriet i Enlgnad har vist at desrom de to føsrte og de to sisdte botsvgaer i alle oredne i en tekst er ritgigt pledsaret, spllier det ingen rolle hvkilen ræføkkelge de øvirge bosgvtaer i oredne kommer. Tektsen er fuldt læbsar selv om de andre bogastver kommer huilbtertlulter! Det er fordi vi ikke læser hvert eneklt botgsav, men ser bildeler af ordet som en hehled.

Enter text to be garbled here:

Strength:      
    

Website by Joachim Michaelis